Narkotikatest

Narkotikatest

Testhelsen.no er en Norsk bedrift som har spesialisert seg på salg av narkotikatester til både profesjonelle og privatkunder. Våre ansatte har lang klinisk kompetanse i bruken av narkotikatester og en solid faglig bakgrunn fra helsevesenet i Norge. Vi går dermed god for kvaliteten på narkotikatestene vi selger. Narkotikatestene kjøper du rett fra nettbutikken vår, og de leveres diskret i postkassen din få dager etterpå.

Hvor sikre er narkotikatestene

Narkotikatestene er godkjente av amerikanske og europeiske myndigheter gjennom ISO, FDA og CE godkjenninger. Samtlige narkotikatester som selges er over 99 % sikre ved riktig bruk. Norsk bruksanvisning med bilder følger med da du kjøper narkotikatester. Vi har lagt vekt på å selge tester som er enkle å bruke, slik at hvem som helst kan benytte seg av disse testene uten å måtte ha noen helsefaglig bakgrunn.

Våre narkotikatester

Vi har narkotikatester som dekker de fleste behov. Felles for alle testene er at de er blant markedets billigste og sikreste. Det er i hovedsak 3 typer narkotikatester vi fører

Enkle narkotikatester

Enkle narkotikatester tester spesifikt for et enkelt narkotisk stoff. Det kan være hasj, amfetamin, kokain, eller andre stoffer. Testene er fungerer ved at man tilsetter 3 dråper urin, med en pimpett som følger med testen. Etter 3-8 minutter leser man av resultatet. Disse narkotikatestene er beregnet på privatpersoner.

Narkotikatest panel

Narkotikatest panel er multitester for narkotika. Det vil si at de tester for flere typer narkotiske stoffer samtidig. De kan teste for 6 eller 10 stoffer. De fungerer ved at man dypper testen rett i en urinprøve i 10 sekunder, for så å lese av resultatet etter 3-8 minutter. Disse narkotikatestene er veldig praktiske da man er usikker på hva slags rusmiddel det er som er blitt brukt, og man ønsker å sjekke for de vanligste rusmidlene i Norge. Narkotikatestene selges både til privatpersoner, helsevesenet og institusjoner.

Narkotikatest kopp

Narkotikatest kopp består av en beholder man urinerer i. Herfra kan resultatet leses rett av. Fordelen med denne narkotikatesten er at den er hygienisk og ofte til mindre sjenanse for den som skal utføre urinprøven og den som skal kontrollere urinprøven. Narkotikatesten tester for 6-10 forskjellige narkotiske stoffer.

 

Narkotikatest Spytt

Narkotikatest Spytt gjennomføres ved å stryke en testpinne på innsiden av munnen og dermed absorbere væsken i munnen. Deretter puttes testpinnen i en beholder og resultatet leses av. Fordelen med denne typen narkotikatester er at det for mange er lettere å gjennomføre en slik test. Terskelen er ofte høyere for å avlegge en urinprøve enn en prøve fra munnen. Det oppleves ofte mindre pinlig både for testpersonen og den som utfører testen, og det er lettere å kontrollere at narkotikatesten blir utført korrekt. Ulempen er at sporingstiden på Narkotikaprøve Spytt er kortere enn ved vanlig urinprøve.

 

Hvem kjøper narkotikatester?

Våre kunder består i hovedsak av 2 grupper. Profesjonelle og privatkunder.

Narkotikatester til profesjonelle

De profesjonelle kundene er sykehusavdelinger, psykiatriske institusjoner, rusinstitusjoner, barnevern, helsestasjon for ungdom osv. Her er det behov for en rask og sikker avklaring på om pasienten / brukeren har inntatt rusmidler og narkotiske stoffer. Man vet ofte ikke hva slags narkotika det kan være snakk om, og av den grunn er det multitestene som foretrekkes.

Narkotikatester til privatpersoner

Testhelsen.no selger en stor andel av narkotikatestene til privatpersoner. Grunnen til dette er at de er veldig enkle å bruke, samtidig som de er svært pålitlige. Ofte er det bekymrede foreldre eller pårørende som ønsker å teste sine ungdommer

 

Narkotika og sporingstid

Fakta om narkotika

 

Hvordan virker narkotikatester?

Narkotikatester

Vi vil i dette innlegget kikke litt nærmere på narkotikatester. Hvem kan gjennomføre narkotikatester, og hvordan virker dem? Vi ser også på hvordan man bruker dem i praksis og litt om produsentene.

Hvem kan gjennomføre narkotikatester?

Privatpersoner, bedrifter, sykehus og institusjoner Hurtigtester (lenke)

Hurtigtester for narkotika (lenke) brukes mye på sykehus og institusjoner. Særlig på psykiatriske avdelinger og rusinstitusjoner, men også på somatiske akuttmottak og helsestasjon for ungdom. Dette er et viktig verktøy i både diagnostisering og behandling av pasienten.

Disse hurtigtestene har de senere årene også blitt populære på privatmarkedet. Grunnen til dette er at de er enkle å bruke, relativt billige, og ikke krever noen helsefaglig kompetanse for å tolke.

Folkehelseinstituttet eller andre godkjente laboratorium (Lenke)

Narkotikatesting for kontrollformål (sanksjonære prøver) må sendes inn til Folkehelseinstituttet eller andre godkjente laboratorium. Dette er prøver som kan få juridiske konsekvenser, blant annet føre til tap av rettighet eller sanksjoner . Eksempler på slike sanksjoner kan være retttigheter knyttet til førerkort, samværsrett og foreldrerett, bæretillatelse for våpen, arbeid, botilbud og skoletilbud.

Det å sende inn en prøve til analyse på laboratorium er en omfattende, tidkrevende og kostbar prosess. Dette må gjøres etter rettstokologiske prinsipper, og slik må det nødvendigvis være da prøvens resultat kan få store konsekvenser for den det gjelder.

Hvordan virker narkotikatester?

Narkotika (lenke nettbutikk fakta om narkotika) kan spores gjennom urin, blod, spytt og hår. Hurtigtester som vi her vil se nærmere på benytter i hovedsak urin eller spytt som medium for narkotikatestingen.

Hurtigtester for narkotika bygger på immunologiske prinsipper. Hurtigtester består av ferdigpreparerte teststrimler hvor det foregår en antigen-antistoffreaksjon. Det er da en metabolitt av rusmiddelet som blir påvist. Rusmiddelet i urin eller spytt konkurrerer med metabolitten som er tilsatt teststrimmelen. Ved farget stripe er testen negativ (ingen rusmidler/narkotika i urin eller spytt). Dersom testen ikke gir noe utslag er testen positiv (rusmiddel/narkotika er påvist i urin eller spytt).

Under ser vi hva som skjer ved tilsetting av urin med og uten narkotika

/sites/tidsskriftet.no/files/2006--L06-17-Med-16214-01.jpg

A: Før urin tilsettes.

B: Urin uten narkotika tilsettes. Fargede antistoffer transporteres med urinen til avlesningsfeltet. Det dukker nå opp en farget strek da antistoffet binder seg til metabolitten. Testen er her negativ.

C: Urin med narkotika tilsettes. Det fargede antistoffet bindes med narkotikaen i urinen. Siden antistoffet allerede er bundet med narkotikaen i urinen vil det ikke bindes til metabolitten i avlesningssonen. Det dannes derfor ingen farget linje, og testen er her positiv.

 

Fordeler og ulemper ved bruk av hurtigtester for narkotika

Fordeler

 • Du får raskt svar. Vanligvis mellom 5-10 minutter.
 • Testene er enkle og bruke og kan gjennomføres hjemme.
 • Den som testes kan selv være med å overvåke prosessen.
 • Det er ikke behov for helsefaglig kompetanse for å gjennomføre narkotikatesten.
 • Testen er billig, sammenlignet med laboratoriumanalyse.

 Ulemper

 • Det er noen rusmidler som ikke lar seg teste, blant annet GHB.
 • Det er en risiko for falskt positive og falskt negative resultater. Denne risikoen er liten om testen gjennomføres korrekt, men risikoen er allikevel tilstede. De fleste hurtigtester for narkotika er over 99% sikre.
 • Testene gir kun kvalitative svar. Det vil si at de ikke forteller noe om mengde stoff i urinen.
 • Testene er ikke juridisk holdbare. Det vil si at de ikke skal brukes som grunnlag for rettslige sanksjoner.

Hvordan bruker man en narkotikatest

Ovenfor hadde vi en teknisk gjennomgang av hvordan narkotikatester fungerer. Dette er egentlig for spesielt interesserte, og har liten nytte dersom man selv skal gjennomføre en test. Skal du bruke en narkotikatest fra Testhelsen.no så følger det med en norsk bruksanvisning i pakken, som tar deg gjennom testen steg for steg. Prinsippet for de aller fleste narkotikatester som selges i Norge er ganske likt:

 1. Tilsett urin i urinbrønnen (s) eller på merket område på stripsen
 2. Les av resultatet etter angitt tid (5-10 min avhengig av testen)

Negativt resultat: Strek både på kontrollområdet (C) og testområdet (T)

Positivt resultat: Strek kun på kontrollområdet (C).

Ugyldig test: Strek på bare testområdet (T) eller ingen strek noen steder

Utfyllende bruksanvisning finner på hver enkel narkotikatest finner man når man går inn på produktene her:

http://www.testhelsen.no/butikk/narkotikatester

Forskjellige typer narkotikatester

Det finnes en rekke forskjellige typer narkotikatester internasjonalt. Det finnes derimot bare et fåtall produsenter til disse testene. Dette er hovedsaklig store produsenter i Sørøst-Asia, noe som betyr at de aller fleste testene er bygd opp etter samme prinsipp, og det eneste som skiller testene er design og utseende. De fleste testene er rundt 99% sikre dersom de brukes korrekt, og grunnlaget for testene er som oftest en teststrip eller teststrimmel.

Bilderesultat for singel strip thc

Disse teststripsene bygges inn i narkotikatestene, enten enkeltvis eller flere i hver test.

 

Mer om temaer relatert til narkotika og narkotikatester kan du finne her:

Narkotika og sporingstid.

Hvordan lure narkotikatesten.

Fakta om narkotika.

Generelt om narkotikatestene.