Hvordan virker eggløsningstester?

Hvordan virker eggløsningstest?

Mange kvinner sliter med å bli gravide. Det kan ta måneder og år med prøving før man endelig blir gravide, til tross for at det ikke er påvist noe redusert fertilitet hos kvinne eller mann. I en slik situasjon vil det være hensiktsmessig å gjøre det man kan for å maksimere sjansen for å bli gravid. Verktøyet for å gjøre dette er en eggløsningstest.

Eggløsningstester måler forekomsten av hormonet LH (luteiniserende hormon) i urinen. Ca 12-36 timer før selve eggløsningen øker produksjonen av dette hormonet kraftig. Når mengden LH i urinen når en fastsatt grense (som oftest 25mIU/mL) vil eggløsningstesten vise et positivt resultat. Det vil si at du sannsynligvis har eggløsning i løpet av de neste 2-3 dagene. Dette er tiden for å prøve å bli gravid.

Bildet under viser et typisk eggløsningsforløp. Her ser vi at LH hormonet (lilla linje) begynner å stige på dag 11 i syklusen. Eggløsningen vil her finne sted rundt dag 12-14 i syklusen. Det er i denne perioden kvinnen mer mest fertil.

Bilderesultat for how does ovulation test work?

Hva er eggløsning?

Eggløsning (ovulation på engelsk) er den relativt korte perioden i mestruasjonssyklusen hvor det ubefruktede modne eggcellen blir skilt ut fra den graafske folikkelen i eggstokken. En økt utskillelse av LH og FSH (Folikkelstimulerende hormon) utløser eggløsningen. I etterkant av eggløsningen vandrer egget ned egglederen og ut til livmoren hvor det eventuelt blir befruktet. Dersom det ikke blir befruktet vil det bli ødelagt og komme ut med menstruasjonen.

I figuren under ser vi hvordan egget bryter ut av eggcellen på dag 14 i syklusen. Dette vil variere fra kvinne til kvinne avhengig av lengden på syklusen.

Bilderesultat for ovulation

Når har jeg eggløsning?

Når du har eggløsning avhenger av hvor lang mestruasjonssyklus du har. For de som har en 28 dager syklus, vil de sannsynligvis ha eggløsning rundt dag 14. Som en tommelfingelregel kan vi si at eggløsning finner sted 14 dager før neste menstruasjon.

For å være sikker på å ikke gå glipp av eggløsningen bør man starte testingen allerede et par dager før forventet eggløsning.

Under har vi satt opp en tabell over sykluslenge og når man bør startet eggløsningstestingen. Vi tar her utgangspunkt i første blødningsdag.

Sykluslengden Første testdag
21 5
22 5
23 6
24 7
25 8
26 9
27 10
28 11
29 12
30 13
31 14
32 15
33 16
34 17
35 18
36 19
37 20
38 21
39 22
40 23

Når på døgnet bør jeg ta eggløsningstesten?

Du kan ta eggløsningstesten når som helst på døgnet, men det anbefales at du tar testen mellom 11 og 15 da økningen i LH hormonet oftest skjer på morningen. Det er viktig at du tar den til ca samme tid hver dag. Konsentrasjonen av urin må ikke er for høy og ikke er for lav. Ved for høy konsentrasjon (mørk urin) risikerer man et falskt positivt svar og ved for lav konsentrasjon (lys urin) risikerer man et falskt negativt svar.

Det anbefales at du ikke har tisset på 4 timer før du tar testen, og at du ikke har drukket de siste 2 timene.

Hvordan kan graviditet påvirke eggløsningstesten?

Graviditet kan i noen tilfeller påvirke resultatet av eggløsningstest. Grunnen til dette er at det er en stor likhet mellom homonene som er knyttet til graviditet og eggløsning. Det vil si at dersom du er gravid kan dette slå positivt ut på en eggløsningstest.

Hvorfor måle basaltemperatur?

Ved eggløsning øker temperatuen i kroppen med 0,5 grader Celsium. Denne temperaturøkningen varer resten av menstruasjonssyklusen. Dette varierer noe fra kvinne til kvinne, og det anbefales ikke å bruke dette som en indikator i forhold til prevensjon.

Lykke til med testingen 🙂

Slik tolker du eggløsningstest stav (nederst på siden)

Slik tolker du eggløsningstest strimmel (nederst på siden)

Legg igjen en kommentar