Hvordan virker eggløsningstester?

Hvordan virker eggløsningstest?

Mange kvinner sliter med å bli gravide. Det kan ta måneder og år med prøving før man endelig blir gravide, til tross for at det ikke er påvist noe redusert fertilitet hos kvinne eller mann. I en slik situasjon vil det være hensiktsmessig å gjøre det man kan for å maksimere sjansen for å bli gravid. Verktøyet for å gjøre dette er en eggløsningstest.

Eggløsningstester måler forekomsten av hormonet LH (luteiniserende hormon) i urinen. Ca 12-36 timer før selve eggløsningen øker produksjonen av dette hormonet kraftig. Når mengden LH i urinen når en fastsatt grense (som oftest 25mIU/mL) vil eggløsningstesten vise et positivt resultat. Det vil si at du sannsynligvis har eggløsning i løpet av de neste 2-3 dagene. Dette er tiden for å prøve å bli gravid.

Bildet under viser et typisk eggløsningsforløp. Her ser vi at LH hormonet (lilla linje) begynner å stige på dag 11 i syklusen. Eggløsningen vil her finne sted rundt dag 12-14 i syklusen. Det er i denne perioden kvinnen mer mest fertil.

Bilderesultat for how does ovulation test work?

Hva er eggløsning?

Eggløsning (ovulation på engelsk) er den relativt korte perioden i mestruasjonssyklusen hvor det ubefruktede modne eggcellen blir skilt ut fra den graafske folikkelen i eggstokken. En økt utskillelse av LH og FSH (Folikkelstimulerende hormon) utløser eggløsningen. I etterkant av eggløsningen vandrer egget ned egglederen og ut til livmoren hvor det eventuelt blir befruktet. Dersom det ikke blir befruktet vil det bli ødelagt og komme ut med menstruasjonen.

I figuren under ser vi hvordan egget bryter ut av eggcellen på dag 14 i syklusen. Dette vil variere fra kvinne til kvinne avhengig av lengden på syklusen.

Bilderesultat for ovulation

Når har jeg eggløsning?

Når du har eggløsning avhenger av hvor lang mestruasjonssyklus du har. For de som har en 28 dager syklus, vil de sannsynligvis ha eggløsning rundt dag 14. Som en tommelfingelregel kan vi si at eggløsning finner sted 14 dager før neste menstruasjon.

For å være sikker på å ikke gå glipp av eggløsningen bør man starte testingen allerede et par dager før forventet eggløsning.

Under har vi satt opp en tabell over sykluslenge og når man bør startet eggløsningstestingen. Vi tar her utgangspunkt i første blødningsdag.

Sykluslengden Første testdag
21 5
22 5
23 6
24 7
25 8
26 9
27 10
28 11
29 12
30 13
31 14
32 15
33 16
34 17
35 18
36 19
37 20
38 21
39 22
40 23

Når på døgnet bør jeg ta eggløsningstesten?

Du kan ta eggløsningstesten når som helst på døgnet, men det anbefales at du tar testen mellom 11 og 15 da økningen i LH hormonet oftest skjer på morningen. Det er viktig at du tar den til ca samme tid hver dag. Konsentrasjonen av urin må ikke er for høy og ikke er for lav. Ved for høy konsentrasjon (mørk urin) risikerer man et falskt positivt svar og ved for lav konsentrasjon (lys urin) risikerer man et falskt negativt svar.

Det anbefales at du ikke har tisset på 4 timer før du tar testen, og at du ikke har drukket de siste 2 timene.

Hvordan kan graviditet påvirke eggløsningstesten?

Graviditet kan i noen tilfeller påvirke resultatet av eggløsningstest. Grunnen til dette er at det er en stor likhet mellom homonene som er knyttet til graviditet og eggløsning. Det vil si at dersom du er gravid kan dette slå positivt ut på en eggløsningstest.

Hvorfor måle basaltemperatur?

Ved eggløsning øker temperatuen i kroppen med 0,5 grader Celsium. Denne temperaturøkningen varer resten av menstruasjonssyklusen. Dette varierer noe fra kvinne til kvinne, og det anbefales ikke å bruke dette som en indikator i forhold til prevensjon.

Lykke til med testingen 🙂

Slik tolker du eggløsningstest stav (nederst på siden)

Slik tolker du eggløsningstest strimmel (nederst på siden)

Hvordan virker graviditetstester?

Hvordan virker en graviditetstest?

Teknisk sett viker en graviditetstest ved at den påviser hormonet HCG (Humant Chorionic Gonadotrophin) i urinen. Dette hormonet produseres av det befruktede egget etter at det har festet seg til livmoren og foretatt de første celledelingene.

Monoklonaleantistoffer knytter seg til hormonet og det er ved hjelp av disse at graviditetstesten finner HCG hormonet. En type farget antistoff er plassert i enden av teststrimmelen. Enden av teststrimmelen påføres urin, og dersom HCG hormonet er til stede vil det knytte seg til det fargede antistoffet. Uavhengig om antistoffet finner hormonet så vil urinen nå trekke seg oppover i strimmelen. Urinen vil så treffe en testlinje som er påført en annen type antistoff, som igjen knyttes til en annen del av HCG hormonet.

Dersom kvinnen er gravid vil HCG hormonet allerede sitte fast på det fargede antistoffet, og knyttes til antistoffet på testlinjen. Testlinjen vil nå bli farget. Ersom kvinnen ikke er gravid vil det fargede antistoffet passere testlinjen uten å avsette farge.

Tilslutt kommer urinen til en kontrollinje som er påført et tredje antistoff som knyttes til det fargede antistoffet. Denne kontrollinjen markerer at testen har funger, og om resultatet er gyldig.

Nedenfor ser vi en visuell fremstilling av hvordan en graviditetstest virker:

Bilderesultat for how does pregnancy test work chemistry

 

 1. Urin tilsettes på tuppen av graviditetstesten. Her ligger det et farget antistoff. Dette antistoffet knytter seg til hormonet HCG som vi finner i urinen dersom man er gravid. Deretter trekker hormon og antistoff videre oppover i strimmelen.
 2. Testlinjen inneholder et annet antistoff som knytter seg til en annen del av hormonet. Ved graviditet vil linjen farges.
 3. I kontrollområdet finner vi et tredje fargestoff som knyttes til det fargede antistoffet. Når denne linjen farges betyr det at testen har fungert.

De fleste graviditetstester har en følsomhet på 25mIU/mL. Dette forteller noe om mengden HCG hormon i urinen. Det må dermed være mer enn 25mIU/ml HCG i urinen for at testen skal bli positiv.

Hvilken graviditetstest skal jeg velge?

Det finnes et hav av graviditetstester på markedet, og det kan være utfordrende å finne ut hvilken man skal velge. For det første så er det mange forskjellige typer tester. Du har graviditetstester formet som en stav, graviditetstester i strimmel (strips), digitale graviditetstester, tidlig graviditetstester osv. Har du først bestemt deg for hvilken type test som passer deg, så har du også en rekke forskjellige merke å velge ut fra. Du har kjente merker som RSFU og Clearblue, også har du mer ukjente internasjonale merker.

For å gjøre det mindre komplisert så er det viktig å huske på at de aller fleste graviditetstester bygger på en teststrimmel (strips) i bunn. Selv de kjente og dyre testene har en slik teststrimmel innebygd i testen. Dette gjør at de fleste graviditetstester har de samme kvalitetsmessige egenskapene. Påliteligheten (som oftest over 99%) til de forskjellige testene er dermed de samme. Det som skiller testene er dermed pris, utseende og design.

 

Graviditetstest strimmel (strips)

 

Graviditetstest i strimmel eller strips som det kalles internasjonalt er basisen for de aller fleste tester. Disse graviditetstestene består av en enkelt strimmel som dyppes rett ned i urinen. Svaret på testen får du i løpet av 5 minutter. Testen tar liten plass, og er enkel å kvitte seg med. Disse testene er som oftest svært billige, men allikevel like sikre som alle andre tester.

Graviditetstest stav

 

Graviditetstest stav er formet med tanke på brukervennlighet og hygiene. Her kan man tisse direkte på staven uten å søle eller være i behov av et beger å tisse i først.

Digital graviditetstest

Digital graviditetstest er produsert med tanke på de som ikke ønsker eller syns det er vanskelig å tolke graviditetstestene. Ved bruk av en digital graviditetstest så får du et klart «ja» eller «nei» på om du er gravid.

Tidlig graviditetstest

Tidlig graviditetstest er for de utålmodige. Med disse testene kan man teste seg opptil flere dager før forventet menstruasjon. Testene har gjerne en følsomhet på 10-20 mIU/mL i motsetning til 25mIU/mL hos de vanlige testene.

Ulempen med disse testene er at påliteligheten til testen synker jo tidligere du tester deg. Skulle man få et positivt svar bør man følge opp med vanlige graviditetstester etter forventet menstruasjon.

 

Graviditetstestene til Testhelsen.no finner du her.

Hvordan virker narkotikatester?

Narkotikatester

Vi vil i dette innlegget kikke litt nærmere på narkotikatester. Hvem kan gjennomføre narkotikatester, og hvordan virker dem? Vi ser også på hvordan man bruker dem i praksis og litt om produsentene.

Hvem kan gjennomføre narkotikatester?

Privatpersoner, bedrifter, sykehus og institusjoner Hurtigtester (lenke)

Hurtigtester for narkotika (lenke) brukes mye på sykehus og institusjoner. Særlig på psykiatriske avdelinger og rusinstitusjoner, men også på somatiske akuttmottak og helsestasjon for ungdom. Dette er et viktig verktøy i både diagnostisering og behandling av pasienten.

Disse hurtigtestene har de senere årene også blitt populære på privatmarkedet. Grunnen til dette er at de er enkle å bruke, relativt billige, og ikke krever noen helsefaglig kompetanse for å tolke.

Folkehelseinstituttet eller andre godkjente laboratorium (Lenke)

Narkotikatesting for kontrollformål (sanksjonære prøver) må sendes inn til Folkehelseinstituttet eller andre godkjente laboratorium. Dette er prøver som kan få juridiske konsekvenser, blant annet føre til tap av rettighet eller sanksjoner . Eksempler på slike sanksjoner kan være retttigheter knyttet til førerkort, samværsrett og foreldrerett, bæretillatelse for våpen, arbeid, botilbud og skoletilbud.

Det å sende inn en prøve til analyse på laboratorium er en omfattende, tidkrevende og kostbar prosess. Dette må gjøres etter rettstokologiske prinsipper, og slik må det nødvendigvis være da prøvens resultat kan få store konsekvenser for den det gjelder.

Hvordan virker narkotikatester?

Narkotika (lenke nettbutikk fakta om narkotika) kan spores gjennom urin, blod, spytt og hår. Hurtigtester som vi her vil se nærmere på benytter i hovedsak urin eller spytt som medium for narkotikatestingen.

Hurtigtester for narkotika bygger på immunologiske prinsipper. Hurtigtester består av ferdigpreparerte teststrimler hvor det foregår en antigen-antistoffreaksjon. Det er da en metabolitt av rusmiddelet som blir påvist. Rusmiddelet i urin eller spytt konkurrerer med metabolitten som er tilsatt teststrimmelen. Ved farget stripe er testen negativ (ingen rusmidler/narkotika i urin eller spytt). Dersom testen ikke gir noe utslag er testen positiv (rusmiddel/narkotika er påvist i urin eller spytt).

Under ser vi hva som skjer ved tilsetting av urin med og uten narkotika

/sites/tidsskriftet.no/files/2006--L06-17-Med-16214-01.jpg

A: Før urin tilsettes.

B: Urin uten narkotika tilsettes. Fargede antistoffer transporteres med urinen til avlesningsfeltet. Det dukker nå opp en farget strek da antistoffet binder seg til metabolitten. Testen er her negativ.

C: Urin med narkotika tilsettes. Det fargede antistoffet bindes med narkotikaen i urinen. Siden antistoffet allerede er bundet med narkotikaen i urinen vil det ikke bindes til metabolitten i avlesningssonen. Det dannes derfor ingen farget linje, og testen er her positiv.

 

Fordeler og ulemper ved bruk av hurtigtester for narkotika

Fordeler

 • Du får raskt svar. Vanligvis mellom 5-10 minutter.
 • Testene er enkle og bruke og kan gjennomføres hjemme.
 • Den som testes kan selv være med å overvåke prosessen.
 • Det er ikke behov for helsefaglig kompetanse for å gjennomføre narkotikatesten.
 • Testen er billig, sammenlignet med laboratoriumanalyse.

 Ulemper

 • Det er noen rusmidler som ikke lar seg teste, blant annet GHB.
 • Det er en risiko for falskt positive og falskt negative resultater. Denne risikoen er liten om testen gjennomføres korrekt, men risikoen er allikevel tilstede. De fleste hurtigtester for narkotika er over 99% sikre.
 • Testene gir kun kvalitative svar. Det vil si at de ikke forteller noe om mengde stoff i urinen.
 • Testene er ikke juridisk holdbare. Det vil si at de ikke skal brukes som grunnlag for rettslige sanksjoner.

Hvordan bruker man en narkotikatest

Ovenfor hadde vi en teknisk gjennomgang av hvordan narkotikatester fungerer. Dette er egentlig for spesielt interesserte, og har liten nytte dersom man selv skal gjennomføre en test. Skal du bruke en narkotikatest fra Testhelsen.no så følger det med en norsk bruksanvisning i pakken, som tar deg gjennom testen steg for steg. Prinsippet for de aller fleste narkotikatester som selges i Norge er ganske likt:

 1. Tilsett urin i urinbrønnen (s) eller på merket område på stripsen
 2. Les av resultatet etter angitt tid (5-10 min avhengig av testen)

Negativt resultat: Strek både på kontrollområdet (C) og testområdet (T)

Positivt resultat: Strek kun på kontrollområdet (C).

Ugyldig test: Strek på bare testområdet (T) eller ingen strek noen steder

Utfyllende bruksanvisning finner på hver enkel narkotikatest finner man når man går inn på produktene her:

http://www.testhelsen.no/butikk/narkotikatester

Forskjellige typer narkotikatester

Det finnes en rekke forskjellige typer narkotikatester internasjonalt. Det finnes derimot bare et fåtall produsenter til disse testene. Dette er hovedsaklig store produsenter i Sørøst-Asia, noe som betyr at de aller fleste testene er bygd opp etter samme prinsipp, og det eneste som skiller testene er design og utseende. De fleste testene er rundt 99% sikre dersom de brukes korrekt, og grunnlaget for testene er som oftest en teststrip eller teststrimmel.

Bilderesultat for singel strip thc

Disse teststripsene bygges inn i narkotikatestene, enten enkeltvis eller flere i hver test.

 

Mer om temaer relatert til narkotika og narkotikatester kan du finne her:

Narkotika og sporingstid.

Hvordan lure narkotikatesten.

Fakta om narkotika.

Generelt om narkotikatestene.

Velkommen til vår blogg

Velkommen til Testhelsen.no sin blogg

Testhelsen.no ble startet i 2015 av 2 sykepleiere. Vi har begge lang erfaring fra sykehus og offentlige institusjoner, både «på gulvet» og i lederstillinger. Etter mange år i yrket ønsket vi å prøve noe nytt, og vi startet dermed firmaet Test Helsen AS. Vi vil bruke vår erfaring og kompetanse i utvelgelsen av gode og nyttige produkter. Vårt satsningsområde er narkotikatester, graviditetstester og medisinsk utstyr.

Visjonen vår er å tilby rimelige og brukervennlige produkter av god kvalitet.

Våre kunder er både privatkunder og profesjonelle aktører (sykehus, institusjoner og private firmaer)

Grunnen til at vi valgte å starte en blogg er at vi ser på denne plattformen som god måte å møte våre kunder på en bedre måte enn vi vil gjennom nettbutikken. Vi vil bruke denne bloggen til å informere om produktene og diskutere samfunnsrelatert temaer knyttet opp mot produktene vi selger.

Takk for at du tok turen innom bloggen vår.